ผ่านไปด้วยดีสำหรับกิจกรรมปลูกปะการัง ที่เกาะสีชัง ขอกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถึงแม้การเดินทางจะเจอทั้ง แดด ทั้งฝน แต่ทุกท่านก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะได้ตอบแทนท้องทะเลไทย ให้สมบูรณ์ สวยงาม ตลอดไป" 01

photo-website-1-1-300px-horz1

photo-website-1-3-300px-horz2

photo-website-1-5-300px-horz3

photo-website-1-7-300px