สัมมนา (ฟรี) ครั้งที่ 2 สำหรับบริษัทสมาชิกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. - 19.30 น. ณ บริษัท IPSOS ตึก ASIA CENTER ถนนสาทร รับจำนวนจำกัด (ให้สิทธิ์ 1 บริษัท ส่งได้ไม่เกิน 5 ท่าน) สนใจสมัครได้ที่ email: info@tmrs.or.th หรือ supalak.chaiporapak@ipsos.com โทร 02 697-0241 ติดต่อสุภลักษณ์ ภายในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 Seminar-2.700px   Seminar#2-website-1-300px-horz2   Seminar#2-website-3-400px