สัมมนา (ฟรี)

สำหรับบริษัทสมาชิกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

เวลา : 17.30 น. - 19.00 น.

สถานที่จัด : บริษัท Kantar TNS (Thailand)

15th floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 ท่าน และ ไม่เกิน 3 ท่านต่อ 1 บริษัทวิจัย สามารถนำ laptop มาฝึกปฏิบัติได้

สนใจสมัครที่ email : info@tmrs.or.th หรือ suvimon.anantapong@kantartns.com โทร : 02-6407188 ติดต่อสุวิมล

ภายในวันพฤหัสที่ 30 พ.ย. 2560