ชื่องาน  Shopping Online : The Future of Retail วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯศศินทร์ รายละเอียด Marketeer Research “การเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค”
  • คุณสุวิมล จุนพึ่งพระเกียรติ์ ผู้อำนวยการการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย จำกัด "สวัสดีลูกค้า 3.0 ความท้าทายของธุรกิจและธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร"
  • คุณ นาวิก นำเสียง รองประธานสมาคมวิจัยตลาดแห่งประเทศไทย
Marketeer Talk with Guest ผู้บริหารจาก
  • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
  • ผ้าพันคอ ‘Zoë Scarf’
  • The 1 Book (รอยืนยัน)
  • Shop At 7 (รอยืนยัน)
Marketeer Entertainment รับชมภาพยนตร์โฆษณาไอเดียสร้างสรรค์จากทั่วโลก ----------------------------------------------------------------- สนใจสำรองที่นั่งส่งชื่อ + เบอร์โทร+ บริษัท มาที่ Marketeeronstage@gmail.com แล้วรอการตอบกลับ. S__4694059_520px