TMRS Training : Super Moderator ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้คอร์ส Super Moderator 2015 ประสบความสำเร็จ ลุล่วง ไปเป็นอย่างดี จากความตั้งใจ ทุ่มเทของผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดหลักสูตร 2 วันที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะได้เก็บเกี่ยว ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน ได้เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัลพร พูลสวัสดิ์ , จากบริษัท Ipsos ที่คว้าตำแหน่ง Super Moderator 2015 ไปครอง ด้วยความสามารถที่ชนะใจผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สอน สมาคมฯ ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ได้เป็น Super Moderator ในชีวิตการทำงานตลอดไปค่ะ   10-8-2558-10-03-53