งานแถลงข่าวของสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยและรายงานการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของคนไทย (Thaiview) ครั้งที่ 19 มีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

งานแถลงข่าว-สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

รายงานการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของคนไทย (Thaiview) ครั้งที่ 19