โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 30 มีนาคม 2554 Presentation ThaiView 15_March 2011