โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 15 กันยายน 2554 Presentation ThaiView 16_August 2011