โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2555 Presentation ThaiView 18_November 2012