โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 7 เมษายน 2553 Presentation ThaiView13 March 2010 (Final)