โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 15 กันยายน 2553 Presentation_ThaiView14_Sep_2010