โดย น.ส.วิริยา วรกิตติกุล นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 8 พฤษภาคม 2555 Presentation ThaiView 17_May 2012